Tales of a Musical Journey, Romanian Book 2

În Povestiri dintr-o călătorie muzicală volumul 2, elevii continuă dezvoltarea deprinderilor tehnice, lucrând intensiv articulația legato și staccato dar repetând și non legato. Ei învață notația într-un ambitus de patru octave; introducerea optimilor va permite înțelegerea mai complexă a noțiunii de ritm.

Sorry, this product is not available in your country. If you believe you are seeing this message in error, please go to "My Account" > "Addresses" and check that your shipping address is correct. You may also e-mail gorinpianotales@gmail.com for customized shipping.

SKU: RT-B2 Category: